Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:
Tháng 1 Tháng 2 – 12
– 1 đổi 1 cùng mẫu
– Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng (demvisinh.vn sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng).
Hoặc:

Khách hàng trả sản phẩm demvisinh.vn  hoàn lại tiền với mức giá bằng 100% giá trên hoá đơn. Chưa bao gồm tiền vận chuyển

 

Khách hàng trả sản phẩm demvisinh.vn  hoàn lại tiền và thu phí thêm 5% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

VD: Ở tháng thứ nhất, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 100% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả hàng sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 95% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 90%….

 

Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng):
Tháng 1 Tháng 2 – 12
Hoàn lại tiền sản phẩm với giá bằng 80% giá trên hoá đơn. Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%). VD: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 70%…

 

Công ty nhập lại sản phẩm cũ theo điều khoản “trả lại hàng” (*) đồng thời xuất bán lại sản phẩm mới.
Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng khách hàng phải trả và công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khoản phí này.
Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
·        Sản phẩm không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.

=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả demvisinh.vn