Đệm vi sinh » Đệm vi sinh

Showing 1–12 of 31 results

Show sidebar

bùi nhùi – tấm jmat – vật liệu lọc nước

1,000,000 850,000

Công ty Môi Trường – Giá thể vi sinh dạng sợi etylen

3,000,000

Đệm vi sinh dạng cầu – giá thể vi sinh dạng cầu – Tư vấn môi trường

3,800,000

Đệm vi sinh dạng sợi – giá thể vi sinh dạng sợi

350,000

Đệm vi sinh dạng sợi – xử lý nước thải công nghiệp

750,000 550,000

đệm vi sinh dạng sợi nylon – xử lý nước thải sinh hoạt – xử lý nước thải công nghiệp

650,000

Đệm vi sinh dạng tổ ong – giá thể vi sinh dạng tổ ong

550,000

Đệm vi sinh MBBR – giá thể vi sinh MBBR – xử lý nước thải

6,500,000

Giá thể mbbr pe03 – Công ty Môi trường – Xử lý nước thải ở hồ chí minh

6,500,000

Giá thể vi sinh Biochip – Xử lý nước thải

500,000

Giá thể vi sinh biochip X – Xử lý nước thải

27,000,000 25,000,000

giá thể vi sinh dạng cầu D100 MS01 – xử lý nước thải sinh hoạt

3,200,000