fbpx

Tag - Đặc điểm của tấm lắng vách nghiêng

Đặc điểm của tấm lắng vách nghiêng

Đặc điểm nổi bật của tấm lắng vách nghiêng để nâng cao hiệu suất lắng của bể lắng người ta thường đưa vào bể lắng sp tấm lắng vách nghiên, tấm lắng vách nghiêng có tác dụng làm tăng hiệu suất lắng, tăng thời gian lắng của cặn trong XLN, hay tăng thời gian lắng của cặn lơ lửng: + Độ dày đồng nhất. +Tốc độ lưu thông cao. + Khả năng lắng bùn tốt. + Lượng nước được phân phối đều. + Chi phí thấp [...]