fbpx

Tag - xử lý nước thải khu công nghiệp

xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp là gì ? xử lý nước thải khu công nghiệp là một quy trình nước thải từ khu công nghiệp được đưa qua một hệ thống xử lý nước thải tập chung của khu công nghiệp. trong hệ thống xử lý này có các bể điều hòa để điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm cho đồng đều trước khi chuyển sang quá trình xử lý hóa sinh. [...]