fbpx

Tag - xử lý nước thải công nghiệp

xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp là gì ? xử lý nước thải công nghiệp là một quy trình nước thải từ trong trong quá trình sản xuất được đưa qua một hệ thống xử lý. trong hệ thống xử lý này có các bể xử lý hóa lý  kết hợp với bể xử lý sinh học để nhằm làm giảm lượng các chất ô nhiễm xuống mức cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường. Nếu doanh nghiệp của [...]