fbpx

Tag - ứng dụng của tấm lắng lamen

ứng dụng của tấm lắng lamen

ứng dụng tấm lắng lamen trong xử lý nước Tấm lắng lamen được ứng dụng hiệu quả trong xử lý nước đặc biệt là bể lắng trong các công trình nước sạch và nước thải. ứng dụng tấm lắng lamen sẽ phù hợp với công trình cải tạo, nâng cấp bể lắng đứng, bể lắng ngang thành bể lắng lamen. Sử dụng được cho các loại bể với nhiều hình dáng khác nhau như: Hình tròn. hình vuông, hình chữ nhật [...]