fbpx

Tag - thông số kỹ thuật của giá thể mbbr

thông số kỹ thuật của giá thể mbbr

Giá thể mbbr 12 cánh đường kính 25mm Đường kính:  25mm, cao 10mm Diện tích bề mặt >800m2/m3 Thời gian tạo màng sinh học từ 5-15 ngày. 1m3: tương ứng với 95kg.   Giá thể  mbbr loại 6 cánh đường kính 15mm Đường kính:  15mm, cao 10mm Diện tích bề mặt >1200m2/m3 Thời gian tạo màng sinh học từ 5-15 ngày. 1m3: tương ứng với 95kg.   Giá thể mbbr loại 4 cánh đường kính 12mm Đường kính:  22mm, cao 22mm Diện tích bề mặt >500m2/m3 Thời gian tạo màng sinh học từ 5-15 ngày. 1m3: tương ứng [...]