Tin tức

Thông số kỹ thuật của hạt lọc kaldnes

Khi hạt kaldnes di chuyển trong bể lọc, nó làm cho các vi khuẩn bám dính bên ngoài đã chiết tách ra khỏi hạt kaldnes. điều này tạo ra không gian cho các vi khuẩn trẻ...

Xem thêm