fbpx

Tag - hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

hệ thống xử lý nước thải công nghệp

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là một hệ thống xử lý hóa sinh có nghĩa áp dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp công nghệ xử lý sinh học. Mỗi ngành công nghiệp sẽ phát sinh ra một loại nước thải đặc trưng có nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau. Với mỗi loại nước thải sẽ được NTV ứng dụng quy trình xử lý khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ thuyết minh cho [...]