fbpx

Tag - Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

1. Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học Các tạp chất cơ học, các chất lơ lửng lắng có kích thước và trọng lượng lớn được tách khỏi nước thải bằng các công trình xử lý cơ học. Theo quy trình công nghệ xử lý cơ học, rác và các tạp chất bẩn có kích thước lớn được giữ lại ở song chắn rác hoặc lưới chắn rác và được loại bỏ ra ngoài. Nước thải sau [...]