fbpx

xử lý nước thải công nghiệp

Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

1. Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học Các tạp chất cơ học, các chất lơ lửng lắng có kích thước và trọng lượng lớn được tách khỏi nước thải bằng các công trình xử lý cơ học. Theo quy trình công nghệ xử lý cơ học, rác và các tạp chất bẩn có kích thước lớn được giữ lại ở song chắn rác hoặc lưới chắn rác và được loại bỏ ra ngoài. Nước thải sau [...]

cách xử lý nước thải công nghiệp

Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp 1. Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học Các tạp chất cơ học, các chất lơ lửng lắng có kích thước và trọng lượng lớn được tách khỏi nước thải bằng các công trình xử lý cơ học. Theo quy trình công nghệ xử lý cơ học, rác và các tạp chất bẩn có kích thước lớn được giữ lại ở song chắn rác hoặc lưới chắn rác và [...]

xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp là gì ? xử lý nước thải khu công nghiệp là một quy trình nước thải từ khu công nghiệp được đưa qua một hệ thống xử lý nước thải tập chung của khu công nghiệp. trong hệ thống xử lý này có các bể điều hòa để điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm cho đồng đều trước khi chuyển sang quá trình xử lý hóa sinh. [...]

công nghệ xử lý nước thải công nghiệp

các công nghệ xử lý nước thải công nghiệp Công nghệ xử lý nước thải AAO Công nghệ xử lý nước thải AAO được ứng dụng cho các loại nước thải có tỷ lệ BOD/COD > 0.5, hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học cao. Công nghệ AAO có khả năng xử lý triệt để hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nito, photpho) cao. Với đặc điểm vận hành ổn định, dễ dàng công nghệ AAO [...]

nước thải công nghiệp

Cách phân loại nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của các nhà máy xí nghiệp và từ hoạt động của công nhân làm việc trong nhà máy. Nước thải công nghiệp thường được phân loại theo các ngành công nghiệp sản sinh ra nước thải đó nhưng cũng có thể phân loại nước thải theo các chất ô nhiễm trong nước. Phân loại nước thải công nghiệp theo ngành nghề Nước thải [...]

hệ thống xử lý nước thải công nghệp

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là một hệ thống xử lý hóa sinh có nghĩa áp dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp công nghệ xử lý sinh học. Mỗi ngành công nghiệp sẽ phát sinh ra một loại nước thải đặc trưng có nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau. Với mỗi loại nước thải sẽ được NTV ứng dụng quy trình xử lý khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ thuyết minh cho [...]

xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp là gì ? xử lý nước thải công nghiệp là một quy trình nước thải từ trong trong quá trình sản xuất được đưa qua một hệ thống xử lý. trong hệ thống xử lý này có các bể xử lý hóa lý  kết hợp với bể xử lý sinh học để nhằm làm giảm lượng các chất ô nhiễm xuống mức cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường. Nếu doanh nghiệp của [...]

công nghệ xử lý nước thải

các công nghệ xử lý nước thải Công nghệ xử lý nước thải AAO Công nghệ xử lý nước thải AAO được ứng dụng cho các loại nước thải có tỷ lệ BOD/COD > 0.5, hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học cao. Công nghệ AAO có khả năng xử lý triệt để hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nito, photpho) cao. Với đặc điểm vận hành ổn định, dễ dàng công nghệ AAO hứa hẹn [...]