fbpx

Công nghệ ứng dụng

công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải là gì? Công nghệ xử lý nước thải là một quá trình xử lý mà sử dụng các công nghệ hóa lý hoặc công nghệ sinh học vào trong quá trình xử lý nhằm làm giảm thiểu các chất ô nhiễm trong nước thải đạt mức cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường: Dưới đây NTV giới thiệu tới bạn đọc một số công nghệ xử lý nước thải đang được áp dụng [...]

công nghệ xử lý nước thải

các công nghệ xử lý nước thải Công nghệ xử lý nước thải AAO Công nghệ xử lý nước thải AAO được ứng dụng cho các loại nước thải có tỷ lệ BOD/COD > 0.5, hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học cao. Công nghệ AAO có khả năng xử lý triệt để hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nito, photpho) cao. Với đặc điểm vận hành ổn định, dễ dàng công nghệ AAO hứa hẹn [...]